Đặc điểm

– Ê-kíp và bác sĩ phẫu thuật hỗ trợ tận nơi
– Ê-kip phẫu thuật tận tâm và chuyên nghiệp