Đặc điểm:

– Dễ sử dụng
– Tính hóa xương
– Tạo “xương thật” (không sót lại hạt xương)
– Chi phí hiệu quả cho Bác sĩ và bệnh nhân
– Sử dụng trong nâng xoang kín và bảo tồn xương ổ răng không cần dùng màng xương
– Kết quả tiên lượng được và ổn định

Chỉ định:

– Bảo tồn xương ổ răng
– Thủ thuật nâng xoang kín trước, hoặc kết hợp đặt implant
– Ghép xương chiều ngang và chiều dọc trước, hoặc kết hợp đặt implant
– Chỉnh sửa khuyết hổng xương do viêm quanh implant
– Chỉnh sửa khuyết hổng xương do viêm nha chu