Ưu điểm:

– Hoàn toàn khít sát, loại bỏ vi chuyển động.

– Vít kết nối đi kèm cũng được thiết kế gia công chính xác.

– Làm bằng vật liệu Titanium Grade23 có cùng độ cứng với implant MIS.