– Thích hợp cho ống tủy thẳng và rộng (như R trước)

– Độ cứng tăng lên khi số trâm lớn dần => thường xảy ra tình trạng mở rộng vùng chóp răng khi ống tủy cong