Mỗi dây cung được thiết kế đặc biệt để căn chỉnh và hiển thị sáu răng trước hàm trên cho một phạm vi kích thước răng giữa – xa đã biết.

Đặc điểm:

– Làm nong rộng cung hàm (R28/26)