Vật liệu trám bít hố rãnh Clinpro™ Sealant

522.000 

Danh mục:
Liên hệ

Clinpro™ Sealant mang đến công nghệ thay đổi màu sắc thông minh – màu hồng khi thao tác và biến thành màu trắng sau khi trùng hợp.

Lợi ích:

  • Công nghệ thay đổi màu thông minh.
  • Độ nhớt thấp cho phép chảy dễ dàng vào các trũng rãnh.
  • Chứa và phóng thích fluor.