Vảy hàn loại nặng và thường

814.000 

Danh mục:
Liên hệ

Đặc điểm:

– Loại thường (700-102), kích thước 0.015 in. (0.38mm), chiều dài: 6.10 m
– Loại nặng (700-103), kích thước 0.025 in. (0.64mm), chiều dài: 3.05 m

Chỉ định:

– Sử dụng cho khâu trơn