Công ty TNHH Phân phối Nha khoa Rạng Đông

Tin mới
Chủ đề "Xu hướng điều trị toàn diện trong nha khoa thực hành".
Một sự kiện với hơn 200 Bác sĩ đã tham dự Hội nghị MIS Day với chuyên đề "Cập nhật implant nha khoa đương đại" tại TP Hồ Chí Minh.
DR. PELEKANOS sẽ thảo luận về những thủ thuật gì trong ngày MIS Day