Abutment (Ø5.8mm, H1mm, C9.4mm) thẳng dùng cho Implant C1/V3

Mã sản phẩm: VS-MC101
Tình trạng: Còn hàng