1. Impression Coping khay đóng 

Ưu điểm:

– Sử dụng trong trường hợp há miệng hạn chế
– Platform có mã màu để phân biệt

Thành phần sử dụng:

2. Impression Coping mở:

Ưu điểm:

– Sử dụng khay lấy dấu cá nhân và coping lấy dấu, sử dụng ở vùng răng trước.
– Tăng độ chính xác ở những trường hợp nhiều implant có hướng khác nhau, cần độ chính xác cao.
– Platform có mã màu để phân biệt

Thành phần sử dụng: