Ưu điểm:

– Giải pháp thẩm mỹ tối ưu
– Chỉ định trên những implant có vị trí đặt không lý tưởng

Thành phần sử dụng: