Đặc điểm

– Giúp thao tác dễ dàng từ nhiều góc độ khác nhau
– Bộ dụng cụ gồm:

+ 4 cây dùng bóc tách màng xoang

+ 1 cây nhồi xương

+ 1 cây banh vạt

+ Hộp đựng bằng nhựa (hấp được)