Đặc điểm

Bộ bao gồm:
– 5 mũi chặn (stopper) chiều dài (0.5mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm)
– Các mũi mở cửa sổ xoang LASD (5.0mm và 7.0mm), LACD (6.0mm và 8.0mm), LACD (8.0mm), LASR (6.0mm và 8.0mm)
– 3 cây bóc tách màng xoang, 1 cây lấy và nhồi xương

Ứng dụng:

– Giúp việc mở cửa sổ xoang an toàn và nhanh chóng hơn

– LAD: Mũi khoan mở cửa sổ mặt bên
– LAR: Mũi doa mở cửa sổ mặt bên (phủ bằng vật liệu kim cương đặc biệt) để giảm thiểu nguy cơ tổn hại cho màng xoang khi tiếp xúc trực tiếp.
– Mũi doa chỉ tác dụng lên phần cứng (xương) mà không tác dụng lên phần mô mềm (màng xoang) tránh việc làm rách xoang