Bộ nong xương và nâng xoang kín vặn

Liên hệ

Đặc điểm

– Giúp nong và nén xương, tăng độ vững ổn cho implant
– Không gây tiếng ồn trên lâm sàng (so với nâng xoang kín bằng phương pháp đóng)

Chỉ định

– Sử dụng trong kỹ thuận nâng xoang kín, dễ dàng kiểm soát chiều cao và tốc độ nâng xoang
– Trong trường hợp xương D3 và D4, bộ nong xương giúp tăng mật độ xương quanh implant (tạo độ vững ổn cho implant)
Xương thuận lợi cho việc nâng xoang kín (đủ lực khi nâng xoang bằng phương pháp vặn)

Quy trình sử dụng: