Bộ bao gồm

– 2 áo choàng màu xanh
– 3 khăn trải lớn
– 1 khăn lỗ
– 3 dây luồn (ồng hút, tay khoan và dự phòng)
– 2 dây luồn tay chỉnh đèn

Đặc điểm

Hấp sử dụng lại hiệu quả và đảm bảo vô trùng

Chỉ định

Sử dụng cho các ca phẫu thuật