Đặc điểm

– Ép màng PRF nhanh chóng, an toàn (tránh nguy cơ sót gạc bằng phương pháp dùng gạc truyền thống)
– Tạo nút plug PRF ghép huyệt ổ răng
– Thu hồi huyết tương giàu tiểu cầu để trộn với vật liệu xương ghép

Quy trình sử dụng: