Cây ấn dây Smartclip

4.006.000 

Danh mục:
Liên hệ

Đặc điểm

– Cây có 2 đầu, một đầu đơn và một đầu kép dùng để ấn dây cung vào mắc cài sứ tự buộc Clarity SL và mắc cài kim loại tự buộc Smartclip