Composite 3M™ Filtek™ Bulk Fill

1.023.000 

Danh mục:
Liên hệ

Composite trám một lần một khối, được thiết kế để cải thiện hiệu suất với các miếng trám răng sau nhanh chóng và dễ dàng.

Lợi ích:

  • Đặt một khối, không cần lớp che phủ.
  • Khả năng thích nghi tối ưu vào thành xoang trám mà không cần dụng cụ chuyên biệt.
  • Giảm ngẫu lực co tối đa cho phép đắp một khối sâu 5mm.
  • Khả năng thao tác và điêu khắc rất dễ dàng.