Composite 3M™ Filtek™ Z250 XT

Danh mục:

Composite FiltekTM Z250 XT dễ dàng sử dụng mỗi ngày, được thiết kế dựa trên sự cân bằng tốt các đặc tính đơn giản mà nha sĩ cần.

Lợi ích: 

  • 12 màu sắc đủ cho nhu cầu hàng ngày của hầu hết nha sĩ.
  • Thao tác tuyệt vời mà không dính dụng cụ.
  • Dễ dàng sử dụng cho phục hồi răng sau và răng trước.
  • Độ kháng gãy, độ bền và kháng mòn tốt, cản quang.
  • Dễ dàng thích nghi xoang trám.
  • Dạng nhộng dễ sử dụng trong xoang trám, nhanh chóng, vệ sinh.