Chỉ định

Dây truyền nước vô trùng sử dụng một lần cho máy đặt implant với núm điều chỉnh cường độ nước