Forsus™ Class II Correction System

Danh mục:
Liên hệ

Đặc điểm

– Thẩm mỹ – không còn headgear
– Giải pháp vượt trội – không yêu cầu phòng thí nghiệm
– Sử dụng kèm hoặc không kèm với khâu răng cối
– Điều trị hiệu quả 24/7