Đặc điểm

– Tạo hình dễ dàng trên tất cả các loại mắc cài

– Dây tạo hình sẵn, lý tưởng cho các loại mắc cài thẩm mỹ như dòng Clarity ™

– Dây uốn sẵn giúp giảm ma sát giữa các dây cung và mắc cài