Đặc điểm:

Bone tac: Cứng chắc và sắc bén giúp cố định màng mà không cần đóng

Bone screw: Nhiều kích thước giúp tối ưu hoá kĩ thuật ghép xương

Mesh Titan: Nhiều kích thước phù hợp các tình huống lâm sàng