Đặc điểm:

– Thiết kế theo triết lý Make It Simple (MIS), ít mũi khoan hơn nhưng đảm bảo an toàn và hiệu quả (mỗi implant đóng gói kèm mũi final drill).
– Gồm tất cả các dụng cụ cần thiết cho quy trình đặt implant C1 & V3.
– Bộ mũi khoan và kết nối có mã màu nhận diện theo size implant.