Vật liệu:

Bề mặt B+ là lớp Phốt-pho đơn phân tử được gắn vĩnh viễn trên Implant.

Đặc điểm:

Kích thước:

Quy cách đóng gói:

Bao gồm: 01 cover screw; 01 final drill; 01 temporary PEEK abutment (C1 implant).