Vật liệu:

Ti-6Al-4V ELI (Grade 23)
– Độ bền mỏi tốt
– Mô-đun đàn hồi (suất đàn hồi) thấp

Đặc điểm:

Kích thước:

Quy cách đóng gói:

Nắp lành thương:

Quy trình đặt Implant:

Implant Ø3.30mm
Implant Ø3.90mm
Implant Ø4.30mm
Implant Ø5mm