[MIS Connect] Dr. Pelekanos chia sẻ về Connect

Là một bác sĩ phục hình, quan niệm trước nay của tôi đó là đặt abutment một lần. MIS CONNECT giống như Implant hai khối nhưng có đầy đủ những ưu điểm của Implant một khối – Dr. Stavros Pelekanos

Từ khóa