[MIS Connect] Dr. Pelekanos chia sẻ về Connect

Là một bác sĩ phục hình, quan niệm trước nay của tôi đó là đặt...