[MIS Connect] Dr. Pelekanos chia sẻ về Connect

Là một bác sĩ phục hình, quan niệm trước nay của tôi đó là đặt...

[Implant V3] Ca lâm sàng 1

Phần phẫu thuật: Dr. Gustavo Giordani (Brazil) Phần phục hình: Dr. Florin Cofar Kỹ thuật...