Ligature Wire

Ligature Wire

Mã hàng:

Nhà sản xuất: 3M

Xuất xứ: Mỹ

Gói sản phẩm: Thanh 80 sợi – 13 thanh/gói

Thông tin sản phẩm