Sáp lấy dấu chính xác cao TB Polyether Impregum™

1.003.000 

Danh mục:
Liên hệ

Cho các Nha sĩ ưa thích công thức trộn tay, vật liệu Polyether medium mang lại các dấu nha khoa với độ chính xác rất cao.

Lợi ích:

  • Đặc tính ưa nước trước, trong và sau khi đông cứng cho sự chính xác tối đa, thậm chí trong môi trường ẩm.
  • Đặc tính chảy lỏng dưới áp lực để lấy dấu chính xác các vị trí quan trọng.
  • Đặc điểm Snap-set giảm nguy cơ biến dạng trong suốt quá trình đông cứng và tháo dấu ra khỏi miệng giúp tạo ra các phục hình sau cùng chính xác.
  • Các lợi điểm vật liệu Polyether hỗ trợ cho việc lấy dấu chính xác cao.
  • Vật liệu thao tác nhanh giúp giảm thời gian làm việc và thời gian đông cứng ít nhất 33% so với Impregum soft bình thường.
  • Hương bạc hà mới giúp bệnh nhân dễ chịu hơn.