Trục lắp đĩa đánh bóng Sof-Lex™

473.000 

Liên hệ

Trục lắp cho đĩa đánh bóng Sof-Lex™ Polishing và Finishing

Lợi ích: 

  • Kích thước tối ưu hạn chế nguy cơ chạm vào phục hình.
  • Thiết kế dễ sử dụng.
  • Cải thiện kết quả.