[Bề mặt B+] Đặc điểm và lợi ích

MIS sử dụng công nghệ độc quyền để phủ lên bề mặt Implant 1 lớp...