Đặc điểm

– Bộ cắt nướu tròn bằng máy (5 mũi): 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm. 5mm
– Bộ cắt xương tròn bằng máy (5 mũi): 4mm, 5mm, 6mm, 7mm. 8mm
– Bộ cắt nướu tròn có hướng dẫn (có xác định tâm): 4mm và 5mm
– Bộ lưỡi cắt xương bằng đĩa tròn: 7mm và 9mm
– Hộp đựng tiện lợi trong việc phân loại, hấp sử dụng và lưu trữ

Chỉ định

– Sử dụng cắt nướu tròn khi đặt implant hoặc đặt healing (với nướu sừng hóa thuận lợi)
– Lấy xương vùng cằm, góc hàm (bộ cắt xương)
– Lấy xương, chẻ xương nhanh chóng (sử dụng lưỡi cắt xương bằng đĩa tròn)