Vật liệu:

Ti-6Al-4V ELI (Grade 23)
– Độ bền mỏi tốt
– Mô-đun đàn hồi (suất đàn hồi) thấp

Đặc điểm:

Kích thước:

Quy cách đóng gói:

Nắp lành thương:

Quy trình đặt Implant:

Implant Ø3.30mm (Không sử dụng final drill cho xương loại 4)
Implant Ø3.30mm (Không sử dụng final drill cho xương loại 4)
Implant Ø3.75mm (Không sử dụng final drill cho xương loại 4)
Implant Ø4.20mm (Không sử dụng final drill cho xương loại 4)
Implant Ø5mm (Không sử dụng final drill cho xương loại 4)