[Khóa học thực hành] MGUIDE – Từ Kế Hoạch Hoàn Hảo Đến Phẫu Thuật Chính Xác

3D chân thành cảm ơn Quý Bác sĩ của BVRHMTW đã tham dự trọn vẹn...