[CTKM] Clearance Sale 3M

⛈ Dự báo nói hôm nay có mưa ⛈ nhưng đừng lo đó là CƠN...