☘️ Vì COVID-19 là một bệnh dịch mới, mọi người không có khả năng miễn dịch chống lại nó và chưa có vắc-xin để phòng bệnh. Đó là lý do tại sao các viên chức y tế công cộng đề nghị các chiến lược giảm thiểu cho toàn cộng đồng – chẳng hạn như ở nhà, giữ khoảng cách (bên ngoài xã hội) và thực hành biện pháp giữ gìn vệ sinh tốt — để làm chậm sự lây lan của COVID-19 và giúp mọi người được an toàn. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng làm chậm sự lây lan của COVID-19 rất quan trọng để giảm thiểu số người mắc bệnh cùng một lúc và bảo vệ những người có nguy cơ mắc bệnh nặng nhiều hơn.
 
☘️ Vào lúc này hơn bao giờ hết, hãy nhớ ?