Điều trị sớm theo chiều đứng và các nguyên tắc về khớp cắn

Sự tăng trưởng hàm mặt cá thể là sự tăng trưởng theo chiều đứng. Ở tuổi này, sự bất hài hoà về chiều đứng của hệ thống hàm mặt sẽ tạo ra sự sai về khớp cắn, tức là sự mất hài hoà theo chiều trước sau của hàm mặt. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta có thể chẩn đoán được sự mất hài hoà theo chiều đứng trong giai đoạn tăng trưởng và cải thiện chiều đứng, chúng ta có thể xử lý những vấn đề về sai hỏng về khớp cắn theo chiều trước sau.

Thêm vào đó, chúng ta tin rằng thứ tự mọc răng và các nguyên tắc khớp cắn trong vai trò chức năng của từng chiếc răng cũng quan trọng như sự tăng trưởng về chiều đứng trong quá trình tăng trưởng của cá nhân.

♦️ Khoá học sẽ trình bày khái niệm về điều trị sớm theo chiều đứng và các nguyên tắc về khớp cắn.
Số lượng của chương trình GIỚI HẠN để đảm bảo đem lại chất lượng tốt nhất cho Quý Bác sĩ.
♦️ Vui lòng đăng ký tham gia tại đây: https://bom.so/8KaLxE
♦️ Hoặc liên hệ Hotline 090.394.3330 để đăng ký