– Đối với những ca phù hợp, các Nha sĩ Tổng quát cũng có thể tự tin đặt implant với sự hỗ trợ của Máng Hướng dẫn.

– Từ cách sàng lọc ca, quy trình làm máng đến việc sử dụng máng trên lâm sàng…; tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết ngay tại buổi học

– Chủ đề: Đặt Implant tinh gọn bằng máng Mguide dành cho Nha sĩ Tổng quát.

– Diễn giả: Ths. Bs Phan Hoàng Hải

– Thời gian: 13.30 – 17.00 | 10.05.2023

– Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ – Phí tham dự: 1.000.000đ