mis mguide

Phẫu thuật implant nha khoa là một quy trình phổ biến đã được thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Tỉ lệ thành công cao đã thúc đẩy các nhà lâm sàng thử nghiệm và đạt được những kết quả vượt qua các giới hạn về lâm sàng.

Trong những năm gần đây, những hệ thống máng phẫu thuật khác nhau đã được giới thiệu để kết nối kế hoạch điều trị ảo trên máy tính và phẫu trường với mục đích cải thiện độ chính xác và tính hiệu quả.

Mối liên quan giữa kế hoạch điều trị và kết quả cuối cùng trên miệng bệnh nhân phụ thuộc rất nhiều vào tính chính xác của những bước sau: thu thập dữ liệu, lập kế hoạch điều trị và phẫu thuật qua máng…

Cách tiếp cận có tính hệ thống, từng bước một sẽ được trình bày. Diễn giả sẽ thảo luận những yếu tố có khả năng dẫn đến sai số và cách để giảm thiểu chúng.

Hãy tham gia webinar cùng Dr. Tali Chackartchi – Cựu chủ tịch Hiệp hội Nha chu và Tích hợp xương Israel

Chủ đề: Số hóa và tính tiên lượng trong implant nha khoa: MGUIDE & MSOFT nhập môn

Thời gian: 9h00AM ngày 15/04/2020

Địa điểm: Zoom Group Video

Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/2Rsdvdp (Số lượng có hạn)

Đừng để Covid-19 ngăn đà phát triển của bạn!