Trám lót trám nền 3M™ Vitrebond™

1.003.000 

Danh mục:
Liên hệ

Vật liệu trám lót/nền glass ionomer quang trùng hợp kết hợp ưu điểm quang trùng hợp với khả năng phóng thích Fluor và độ bền dán của Glass Ionomer.

Lợi ích:

  • Thao tác nhanh chóng và dễ dàng.
  • Hình thành một liên kết chắc chắn vào ngà răng, giảm thiểu nguy cơ hình thành vi kẽ gây nhạy cảm sau trám răng.
  • Hình thành vùng ức chế vi khuẩn.
  • Phóng thích Fluor lâu dài giúp bảo vệ răng lâu dài sau trám hoàn tất.
  • Cho độ dính tối đa vào các hệ thống dán 3M, bất kể Composite hoặc Amalgam.