Vật liệu trám tạm Cavit™ W

266.000 

Danh mục:

Vật liệu trám tạm tự trùng hợp.

Lợi ích:

  • Vật liệu trám tạm hiệu quả đã được minh chứng.
  • Sử dụng đơn giản với dụng cụ trám.
  • Trám tạm nhanh chóng và không có bọt khí trong môi trường ẩm.
  • Vật liệu giãn nở nhẹ bảo đảm sự khít sát vào thành xoang trám.