Transbond™ XT và Transbond™ XT Primer

2.673.000 

Danh mục:
Liên hệ

Đặc điểm
– Keo dán quang trùng hợp này để mang lại kết quả nhanh chóng, độ bền dán đáng tin cậy và chính xác.
– Dán mắc cài sứ và kim loại
– Kéo dài thời gian làm việc để gắn mắc cài chính xác
– Độ bền dán có hiệu lực ngay lập tức, cho phép dây cung có thể cột lập tức sau khi trùng hợp
– Các đặc tính thao tác xuất sắc cho dễ dàng làm sạch
– Có sẵn ở dạng con nhộng và syringe