Kềm bẻ Torque Gummetal

4.550.000 

Danh mục:

Đặc điểm

– Kềm với mỏ góc hình tam giác 20 độ, hỗ trợ việc bẻ torque hiệu quả và chính xác