Giải pháp MULTIFIX, giải pháp đơn giản toàn diện cho bệnh nhân mất răng toàn hàm, hàm giả toàn bộ, phục hình ngay lập tức khi sử dụng hệ thống Multi-Unit trên 4 hoặc 6 Implant. Điều này làm giảm đáng kể thời gian điều trị và số lần hẹn cho bệnh nhân

CTKM-All-on-4 6