MIS Connect là hệ thống Abutment nguyên khối vững chắc (abutment một lần hẹn), đáp ứng quy trình phục hình và phù hợp với mô mềm.

Được thiết kế phù hợp với chiều cao nướu khác nhau kể cả chiều cao nướu thấp.

CTKM-Connect