Lợi ích:

Chính xác

– Cho phép lấy dấu chính xác
– Thanh bar kẹp chặt chuyên dụng để đảm bảo độ ổn định

Linh hoạt

– Lựa chọn góc chèn và chiều cao
– Tương ứng với các lựa chọn phục hình

Tiên lượng

– Diện thoát thấp và không có cạnh sắc bén, giúp lành thương mô mềm tốt hơn
– Kết quả thẩm mỹ vượt trội và đáng tin cậy

Độ bền

– Multi-Unit đặc một khối cải thiện đáng kể tính cứng chắc và độ bền
– Thiết kế lại hình thái học để phân phối lực tối ưu

Quy trình Thực Hiện Multi – Unit Thẳng:

Quy trình Thực Hiện Multi – Unit Nghiêng:

Thành Phần Sử Dụng: