[Implant V3] Ca lâm sàng 1

Phần phẫu thuật: Dr. Gustavo Giordani (Brazil) Phần phục hình: Dr. Florin Cofar Kỹ thuật...