Phần phẫu thuật: Dr. Gustavo Giordani (Brazil)

Phần phục hình: Dr. Florin Cofar

Kỹ thuật viên: Edson Silva

Bệnh nhân: 52 tuổi

Khi bệnh nhân đến để kiểm tra định kỳ. Chúng tôi đã phát hiện trên hình chụp cắt lớp, tiêu xương bên trong thân răng số 22. Chúng tôi quyết định đặt Implant. Sử dụng kỹ thuật xương ổ răng (the alveolar model technique), chúng tôi nhổ răng #22 với dụng cụ xâm lấn tối thiểu. Đặt Implant V3 3.9x13mm. Chúng tôi ghép mô liên kết và Bio-Oss, hoàn thiện quy trình phẫu thuật bằng phương pháp chịu lực tức thì.

Sau 3 tháng, Florin Cofar và Edson Silva hoàn thiện ca với abutment Zirconia trên răng 22 và mão cement gắn màu trong cho răng 21, 22 và sứ veneer trên răng 23.

Hình 1 – Tình trạng ban đầu
Hình 2 – Nhổ răng xâm lấn tối thiểu
Hình 3 – Đặt Implant V3
Hình 4 – Ghép mô liên kết
Hình 5 – Vật liệu sinh học
Hình 6 – Phục hình tạm
Hình 7 – Đặt phục hình tạm
Hình 8 – Phẫu thuật cuối cùng
Hình 9 – Dán sứ hoàn thiện

Nguồn: MIS